Cookies

Denna webbsida använder cookies bl.a. för förbättrande av kvaliteten av riktad reklam och analyserande av webbsidans användartrafik. Webbsidans användarinformation skickas till Google. Denna webbsida använder sig även av Google Analytics för analyserandet av webbsidans användning. Genom användning av denna webbsida ger användaren sitt medgivande till behandlandet av användarinformation på ovannämnda sätt.

Affiliateprogram

Denna webbsida är delaktig i affiliateprogram. Vår webbsida innehåller länkar var av vilka ägarna av denna webbsida får en liten kommission för nya kunder som denna webbsida riktat till marknadsföraren. Provisionen som betalas till ägarna av denna webbsida inverkar inte på det slutliga priset för kunden.

Ansvarsfriskrivning

kreditkungen.com är skapad endast för informativt syfte och ägarna av denna webbsida ansvarar inte för möjliga skador som följer av utnyttjandet av informationen på denna webbsida. Trots att vi försöker hålla informationen på denna webbsida uppdaterad och korrekt kan vi inte garantera fullständigheten, pålitligheten eller tillämpligheten av informationen som presenteras på denna webbsida. Litandet av all information på denna webbsida är således totalt på läsarens (användarens) ansvar.